Forskningsprosjekt


Telomerlengde hos nyfødte – En studie av tvillinger, enkeltfødte og deres foreldre ut fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa)

Vitenskapelig tittel:

Telomeres in newborns: a study of twins, singletons and their parents in the Norwegian Mother and Child Cohort StudyProsjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å undersøke hvilke faktorer som påvirker telomerlengde hos nyfødte. Telomerer er plassert ved endene av kromosomer og forkortes hver gang en celle deler seg. Telomerlengde (TL) er en refleksjon av TL ved fødselen og aldersavhengig forkorting. Kort TL har vært assosiert med økt risiko for hjerte- og karsykdommer. De fleste studier på telomerer er utført på voksne, og det foreligger få studier om determinanter for TL ved fødselen. Man skal bruke opplysninger og DNA fra 500 sett med nyfødte tvillinger og 500 enkeltfødte og deres respektive foreldre i den norske Mor og Barn-undersøkelsen (MoBa) til å 1) studere arv ved å korrelere foreldrenes TL med nyfødtes leukocytt TL (LTL) for eneggede og toeggede tvillinger samt enkeltfødte, 2) undersøke kjønnsforskjeller i LTL ved fødselen, 3) undersøke foreldrenes alder og nyfødt LTL, 4) undersøke fødselsvekt og nyfødt LTL, og 5) se på alle disse faktorene i en modell for å predikere nyfødtes LTL. I prosjektet skal det inngå spørreskjemadata fra MoBa koblet til opplysninger fra Medisinsk fødselsregister, samt blodprøver fra MoBa. Alle opplysninger og prøver er allerede innsamlet. I blodprøvene skal det måles telomerlengde i DNA fra navlestrengsblod hos spedbarn og i DNA fra blodprøver av foreldre. Blodprøvene skal overføres til USA for analyse av telomerlengde. Når analysen er ferdig skal opplysningene sendes tilbake til Norge, og prøvene sendes tilbake til MoBa-biobanken eller destrueres.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/2107 Prosjektstart: 01.01.2016 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Lisa DeRoo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Norges ForskingsrådetForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Materiale fra biobank:
Norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa)
Den norske mor og barn-undersøkelsen
Behandlet i REK
DatoREK
26.11.2015 REK sør-øst