Forskningsprosjekt


Mental trening for utmattelse etter Epstein Barr-virusinfeksjon

Vitenskapelig tittel:

Mental training for chronic fatigue syndrome (CFS/ME) following EBV infection in adolescents: a randomised controlled trialProsjektbeskrivelse:
I prosjektet ‘Utmattelse etter Epstein Barr-virusinfeksjon’ (EBV-infeksjon) følger vi 200 ungdommer i seks måneder for å kartlegge risiko for å utvikle kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME). I denne studien ønsker vi å studere om et mentalt treningsprogram kan være en nyttig behandling for de ungdommene som faktisk utvikler CFS/ME. Halvpartene av pasientene vil bli tilfeldig fordelt til denne behandlingen, den andre halvparten får rutinemessig oppfølging av fastlegen. Treningsprogrammet består av 10 sesjoner à 90 min. varighet og består dels av kognitiv terapi, som man fra tidligere vet kan være nyttig hos pasienter med CFS/ME, og dels av musikkterapi, som ikke tidligere har vært forsøkt ved denne sykdommen. Vi undersøker effekt på både symptomer (utmattelse), funksjon (antall skritt) og underliggende sykdomsmarkører (immunfunksjon, nervefunksjon osv.) rett etter behandlingsavslutning og 1 år senere.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1265 Prosjektstart: 01.10.2015 Prosjektslutt: 31.12.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Vegard Bruun Wyller
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert av Helse Sør Øst, Akershus Universitetssykehus HF og Universitetet i Oslo.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Doktorgrad
Materiale fra biobank:
CEBA
Behandlet i REK
DatoREK
19.08.2015 REK sør-øst
21.03.2018 REK sør-øst