Forskningsprosjekt


Kan psykoterapi redusere sykefravær?

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å undersøke om et ”Raskere tilbake” tilbud ved en psykiatrisk poliklinikk kan redusere sykefravær. Dette gjøres ved å sammenlikne endring i sykemeldingsstatus og sykefravær i behandlingsgruppen, med registerdata for en statistisk sammenliknbar gruppe. Man skal videre beskrive pasientgruppen i ”Raskere tilbake” tilbudet, og sammenlikne med pasienter i ordinær poliklinikk. Videre vil man gjøre en kostnadseffektivitetsanalyse der en ser på hvordan effekt av behandling forholder seg til kostnader.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/494 Prosjektstart: 01.03.2010 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Bjørn Lau
Forskningsansvarlig(e):  Lovisenberg Diakonale Sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Psykologi, Nivå: PhD-arbeid
Behandlet i REK
DatoREK
25.02.2010 REK sør-øst
19.01.2017 REK sør-øst
18.01.2018 REK sør-øst