Generell forskningsbiobank


Nasjonalt senter for fostermedisin

Prosjektbeskrivelse:
Prediksjon av preeklampsi ved hjelp av sykehistorie, blodtrykksmåling, blodprøver og ultralyd. Blodprøvene skal tas ved ca. 12 uker, men ikke analyseres før etter fødsel.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/95

Behandlingsstatus: Under behandling
Ansvarshavende: Kjell Åsmund Salvesen


Behandlet i REK
DatoREK
29.01.2010 REK midt