Forskningsprosjekt


Validering av gensignatur for metastatisk biologi hos radikal prostatektomi pasienter

Vitenskapelig tittel:

The testing of a signature of a metastatic subgroup of prostate cancers in an independent cohort of samplesProsjektbeskrivelse:
Prognostiske markører som kan identifisere pasienter med høy risiko for recidiv etter radikal prostatektomi (RP) kan bidra til at adjuvant behandling kan gis mer målrettet. Gleason score (GS) er en relativt svak prognostisk markør med feks Hazard Ratio 1.6 for GS7 versus GS6 for tidlig recidiv. Professor Kennedy i Belfast har utviklet en signatur på 70 gener som i et stort pasientmateriale av RP pasienter kunne predikere tidlig sykdomsrecidiv med HR 3.76, p<0.0001. Vi ønsker nå å validere denne gene signaturen på RP pasienter som inngår i vår Biobank ved OUS. Vil denne genesignaturen kunne predikere hvilke pasienter som får PSA recidiv samt lokalt eller metastatisk recidiv? Tumorvev vil bli hentet ut fra Biobanken på pasienter med og uten recidiv og så lages en transkripsjonsprofil av materialet der gruppen i Belfast bruker et DNA microarray spesifikt designet for prostata kreft. Transkripsjonsprofilen av pasientmaterialet vil tilhøre OUS og kan senere brukes i tilsvarende studier.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1297 Prosjektstart: 01.11.2015 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Viktor Berge
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Utgiftene til konstruksjon av DNA vevs micromatriser (DNA micro array) dekkes av forskningsgruppen i BelfastForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter

Materiale fra biobank:
Prostata biobanken, OUS
Behandlet i REK
DatoREK
20.08.2015 REK sør-øst
23.03.2017 REK sør-øst