Forskningsprosjekt


Bruk av KMI standardiserte avviksskår (KMI SDS) i monitorering av sykelig overvektige barn: Sammenligning av nasjonale, WHO og IOTF referanser med kroppsfettprosent målt med elektrisk bioimpedans

Vitenskapelig tittel:

Use of Body Mass Index Standard Deviation Scores (BMI SDS) in monitoring morbid obese children: Comparison of national, WHO and IOTF references with percent body fat measured with bioimpedanceProsjektbeskrivelse:
Effekten av behandling av barn og unge med overvekt og fedme er gjerne vurdert med kroppmasseindeks standardiserte avviksskår (BMI SDS). For å beregne disse må en ha en referanse. Per dags dato er flere forskjellige slike referanser i bruk (nasjonale referanser, internasjonale referanser fra Verdens helseorganisasjon (WHO) og International Obesity Task Force (IOTF). Hvilken referanse som velges kan muligens påvirke resultatene. Vi ønsker nå å studere på en systematisk måte effekten av valg av refereanse med å sammenligne disse mot hverandre, samt i tillegg bruke %kroppsfett (målt med elektrisk bioimpedans) som gullstandard. Referansene blir også sammenlignet med midjemål og midje-høyde ratio. Data fra Barnefedmeregisteret i Vestfold blir brukt, 386 målinger ved oppstart (baseline) og 136 målinger innsamlet etter ett års behandling.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1558 Prosjektstart: 15.06.2015 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Jens Kristoffer Hertel
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset i Vestfold
Sykehuset i Vestfold HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
21.09.2015 REK sør-øst