Forskningsprosjekt


Stressulcusprofylakse hos intensivpasienter

Vitenskapelig tittel:

Stress ulcer prophylaxis with proton pump inhibitor (pantoprazole) in adult critically ill patients in the intensive care unit:

A randomized, blinded, placebo-controlled trialProsjektbeskrivelse:
Formålet med denne multisenterstudien er å identifisere fordeler og ulemper med bruk av protonpumpehemmere (PIP) for å forhindre mavesår hos kritisk syke intensivpasienter. Studien er en blindet randomisert studie med PPI (standard) versus placebo (saltvann). De fleste av pasientene som vil bli inkludert er ikke i stand til å avgi samtykke. Det legges derfor opp til å gi et midlertidig stedfortredende samtykke fra pårørende. Dersom pasienten ikke har pårørende, vil to uavhengige leger avgjøre om pasienten kan inkluderes. Samtykke innhentes fra pasienten når vedkommende oppnår samtykkekompetanse igjen. Primært utfall: Dødelighet 90 dager etter randomisering. Sekundære utfall: GI- blødning, lungebetennelse, clostridium difficile-infeksjon, redusert blodforsyning til hjertet, alvorlige bivirkninger, helseøkonomisk analyse. I Norge vil 200 – 300 voksne pasienter rekrutteres til studien. Totalt vil 2 x 1675 pasienter inkluderes.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/1490 Prosjektstart: 01.08.2015 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Anne Berit Guttormsen
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Studien er finansiert av Innovasjon Danmark og har ingen relasjon med farmasøytisk industry. Bevilgningen er på 36 millioner danske kroner (4.83 millioner Euro) og er gitt for at det skal etableres et forskningssenter i intensivmedisin, SUP studien er senterets første store studie. Bevilgningen styres eksternt fra og forksningsgruppen har ingen finasielle interesser i studien.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon

Behandlet i REK
DatoREK
17.09.2015 REK vest
11.02.2016 REK vest
09.02.2017 REK vest