Generell forskningsbiobank


UNN - Hematologisk forskningsbiobank

Prosjektbeskrivelse:

Formålet med den generelle forskningsbiobanken er at den skal kunne danne grunnlag for forskning som kan øke vår kunnskap og utvikling av blodsykdommer.


(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1080 Startdato for innsamling av materiale: 01.06.2015

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Anders Vik
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge
Finansieringskilder: Infrastrukturmidler i Helse Nord og driftsmidelr fra UNN-HF


Behandlet i REK
DatoREK
04.06.2015 REK nord