Forskningsprosjekt


Total mesorectal eksisjon (TME) versus partiell mesorectal eksisjon ved endetarmskreft - forekomst av tilbakefall

Vitenskapelig tittel:

Total mesorectal excision or partial mesorectal excision in surgical treatment of rectal cancer; Impact on local recurrence.Prosjektbeskrivelse:
Retrospektiv kvalitetsstudie. Sammenligning av to operasjonsmetoder og vurdere om de gir forskjellig grad av tilbakefall av kreft etter å ha vært operert med kurativ hensikt. Vi ønsker å se om vi har forskjell i residivrate på pasienter operert med TME versus PME i perioden fra 2007-2012 med bosted i Troms og Finnmark. Studenten vil gå gjennom patologirapportene for alle pasientene som er operert for endetarmskreft i den aktuelle perioden og registrere data som kjønn, alder, tumor differensiering, reseksjonsmarginer, beskrivelse av mesorektum, tumors plassering i forhold til omslagsfolden, histologisk respons på eventuell preoperativ behandling, samt pTNM-klassifisering. Fra DIPS vil man blant annet registrere tumors plassering over puborektalslyngen (MR-beskrivelse), eventuell preoperativ behandling, kirurgens beskrivelse av distale reseksjonsmargin (DRM) og TNM klassifisering preoperativt.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1401 Prosjektstart: 01.09.2015 Prosjektslutt: 01.06.2016

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Rolv-Ole Lindsetmo
Forskningsansvarlig(e):  UNN
UNN
UNN
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen. Masteroppgave for stud.med.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
13.08.2015 REK nord