Forskningsprosjekt


Evaluering av bruk av interaktiv Manchester Triage Scale (IMTS) i en legevakt

Vitenskapelig tittel:

Mål og hensikt

Overordnet mål med denne studien er å evaluere bruk av interaktiv Manchester Triage Scale (I-MTS) som hastegradsverktøy ved en legevakt i Norge. I-MTS er en elektronisk applikasjon som gir støtte til sykepleier ved hastegradsvurdering av pasienter ved f.eks. en legevakt. Hastegradsvurderingene blir i dag manuelt utført ved at sykepleiere utfører hastegradsvurdering etter en standardisert metode som involverer bruk av en papirmanual og der resultater (tid til første legevurdering - behandling) fra vurderingen blir dokumenter i et standardisert journalnotat i organisasjonens journalsystem. Aker legevakt vil om kort tid pilotere en elektronisk triage-applikasjon som hastegradsverktøy. Målet med denne studien er å evaluere om bruk av den elektroniske triage-applikasjonen I-MTS, endrer kvalitet og effektivitet på hastegradsvurderingene gjort ved Aker legevakt.

Studien gjennomføres av Aker legevakt i samarbeid med SINTEF, Høgskolen i Oslo og Akershus, Asker og Bærum legevakt og systemleverandørene Imatis AS.

For å nå målet i studien ønsker prosjektgruppen å gjøre 1) en sammenlikning av hastegradsnotater fra manuelt utførte hastegradsvurderinger (retrospektive triagenotater) opp mot hastegradsvurderinger gjennomført ved hjelp av I-MTS-applikasjonen. 2) Observasjon av praktisk triagering (manuell og elektronisk) og fokusgruppeintervju med utførende triage-sykepleiere. 3) Evaluering av triagesykepleiers opplevd brukertilfredshet ved gjennomføring av manuell triage og I-MTS. Formålet med denne studien er å publisere, internasjonalt og nasjonalt. Prosjektbeskrivelse:
Formålet med denne studien er å evaluere bruken av interaktiv Manchester Triage Scale (I-MTS) som hastegradsverktøy. I-MTS er en elektronisk applikasjon som gir støtte til sykepleier ved hastegradsvurdering av pasienter ved for eksempel en legevakt. Hastegradsvurderingene blir i dag manuelt utført ved at sykepleiere benytter en standardisert metode som involverer bruk av en papirmanual og der resultater (tid til første legevurdering - behandling) fra vurderingen blir dokumentert i et standardisert journalnotat i journalsystemet. Aker legevakt vil om kort tid utprøve en elektronisk triage-applikasjon som hastegradsverktøy. Studien gjennomføres av Aker legevakt i samarbeid med SINTEF, Høgskolen i Oslo og Akershus, Asker og Bærum legevakt og systemleverandørene Imatis AS. For å nå målet i studien ønsker prosjektgruppen å gjennomføre: 1. En sammenlikning av hastegradsnotater fra manuelt utførte hastegradsvurderinger (retrospektive triagenotater) med hastegradsvurderinger gjennomført ved hjelp av I-MTS-applikasjonen. 2. Observasjon av praktisk triagering (manuell og elektronisk) og fokusgruppeintervju med utførende triage-sykepleiere, der 6-10 deltakere inkluderes. 3. Evaluering av triagesykepleiers opplevd brukertilfredshet ved gjennomføring av manuell triage og I-MTS ved hjelp av spørreskjema.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/963 Prosjektstart: 10.06.2015 Prosjektslutt: 10.06.2016

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Marit Røed Halvorsen
Forskningsansvarlig(e):  Helseetaten avdeling Aker
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av midler fra Regionalt forskningfond og Oslo Kommune helseetaten.Forskningsdata: Registerdata

Behandlet i REK
DatoREK
11.06.2015 REK sør-øst
29.10.2015 REK sør-øst
22.09.2016 REK sør-øst