Forskningsprosjekt


Slitasjegikt i kneleddet og den biologiske markøren mikroRNA-140. Påvirkes den av fysisk aktivitet og døgnvariasjon?

Vitenskapelig tittel:

Knee osteoarthritis and microRNA-140: is the potential biomarker affected by physical activity and diurnal variation?Prosjektbeskrivelse:
Slitasjegikt (artrose) er den vanligste leddsykdommen hos voksne på verdensbasis, hvor hofte- og kneartrose dominerer. Økende forekomst forventes grunnet økende aktivitetsnivå og høyere alder, og medfører betydelig sosiale og økonimiske utfordninger. Det er derfor viktig å finne en markør som kan identifisere personer med økt risiko for kneartrose. Blodmarkøren mikroRNA-140 er en potensiell markør for kneartrose, men kunnskapen er begrenset. Vi ønsker å finne ut om markøren påvirkes av fysisk aktivitet og døgnvariasjon gjennom en eksperimentell prospektiv kohortstudie med longitudinelt design. Samme deltagere i begge studie, pasienter med mild-moderat kneartrose og artrosefriske kontroller. I studie 1 utføres joggeøvelse og i studie 2 skal deltagere observeres i 1 døgn. Blodprøver taes på predefinerte tidspunkt.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1000 Prosjektstart: 01.09.2015 Prosjektslutt: 01.06.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Øystein B. Lian
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Forskningsmidler fra helse møre og romsdal HF, samt Helse midt-Norge RHF.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: phD
Behandlet i REK
DatoREK
11.06.2015 REK sør-øst
01.12.2016 REK sør-øst
16.02.2017 REK sør-øst
24.08.2017 REK sør-øst
22.03.2018 REK sør-øst
09.05.2019 REK sør-øst