Forskningsprosjekt


Bruk av blod i norsk luftambulansetjeneste

Vitenskapelig tittel:

Plasma and Blood use in hemorrhagic shock patients - a prospective, multicenter, observational trial in Norwegian physician-staffed emergency medical systems.Prosjektbeskrivelse:
Livstruende blødninger etter akutte skader (Fks alvorlige bilulykker) eller ved akutte medisinske tilstander (Fks tarmblødninger ifm blodfortynnende medisiner) er vanlige årsaker til død og senskader hos pasienter. Å behandle slike blødninger krever vanligvis sykehusinnleggelse med akutt kirurgi eller avanserte medisinske intervensjoner samt blodtransfusjoner for å erstatte blodtapet. En ny behandling som nå etableres i luftambulansen i Norge er muligheten til å ha med seg blod og plasma ut til skadested, og starte blodtransfusjoner utenfor sykehus. Dette kan kjøpe pasienten verdiful tid, ved at pågående blødninger erstattes med blod og plasma intil pasienten kommer på sykehus. Man antar art slik behandling kan redde liv og forhindre senskader. Derfor ønsker man å samle data for å se om blodtransfusjoner gitt utenfor sykehus av luftambulanselege til blødende pasienter er fornuftig, om de rette pasientene får blod, og om blodtransfusjoner utenfor sykehus er forbundet med komplikasjoner.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/1168 Prosjektstart: 01.01.2016 Prosjektslutt: 01.01.2018

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Geir Arne Sunde
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen. 

Deltagende luftambulansetjenester dekker i utgangspunktet egne utgifter i forbindelse med studien.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Behandlet i REK
DatoREK
20.08.2015 REK vest