Forskningsprosjekt


Sentinel node ved vulva cancer

Vitenskapelig tittel:

GROningen INternational Study on Sentinel nodes in Vulvar cancer

(GROINSS-V) II. An observational studyProsjektbeskrivelse:
Ved vulva cancer skjer det ofte spredning til de regionale (lokale) lymfeknuter i lyskene. Ved svulster mindre enn 4 cm gjøres dette ved å fjerne vaktpostlymfeknutene (sentinel node) I tilfelle det foreligger spredning til sentinel node kan det foreligge spredning til andre lymfeknuter i lysken som ikke har blitt fjernet. Er størrelsen av denne spredning begrenset til høyst 2 mm er risikoen for videre spredning på 2-10%. Ved større grad av spredning til vaktpostlymfeknuten øker risikoen for videre spredning betydelig. I disse tilfelle må man fjerne resten av lymfeknutene kirurgisk og eventuelt gi stråling etterpå. I aktuelle studie vil man gi stråling til de med spredning på høyst 2 mm uten ekstra operasjon, mens pasienter med større grad av spredning vil bli operert pånytt og deretter bli behandlet med stråling hvis det er spredning til andre lymfeknuter enn vaktpostlymfeknuten. Studien er en observasjons studie der man følger pasientene nøye etter behandlingen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/903 Prosjektstart: 01.06.2015 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Brynhildur Eyjolfsdottir
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Radiumhospitalet betaler egne utgifter.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
08.06.2015 REK sør-øst
28.10.2015 REK sør-øst