Forskningsprosjekt


Effekt av feber hos pasienter som får blodtransfusjon

Vitenskapelig tittel:

A prospective observational study on effects of fever on red cell transfusion outcomeProsjektbeskrivelse:
Hypotesen i prosjektet er at feber reduserer effekten av transfusjon med konsentrat av røde blodceller. Ved å måle temperatur før og etter transfusjon, høyde og vekt, gram hemoglobin transfundert, hemoglobinkonsentrasjon før og etter transfusjon vil forskergruppen skaffe til veie de relevante opplysninger for å teste hypotesen. Hvis hypotesen er riktig, er det aktuelt å undersøke forklaringen på dette. Prosjektgruppen vil derfor ta blodprøver til cytokin- og komplementaktiveringsanalyser før og etter transfusjon. Disse vil bli analysert bare dersom det er holdepunkt for at hypotesen er riktig.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/898 Prosjektstart: 02.08.2015 Prosjektslutt: 30.06.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Tor Hervig
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien finansieres ved at professor Øystein Bruserud og prosjektleder betaler reagenser fra allerede tildelte midler, forskningssykepleier er lønnet med midler fra Forsvaret sanitet og Øystein Wendelbo bruker overlegepermisjon for å utføre arbeidet. Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet er gjennomført som planlagt
Behandlet i REK
DatoREK
04.06.2015 REK vest
08.09.2016 REK vest
08.09.2016 REK vest
09.02.2017 REK vest
10.01.2018 REK vest