Forskningsprosjekt


Helserelatert livskvalitet hos ungdom og unge voksne med kreft

Vitenskapelig tittel:

An investigation into the use of the EORTC Core instrument and the possible need of a module for the assessment of Health Related Quality of Life in Adolescents and Young Adults (AYA) with cancerProsjektbeskrivelse:
I de senere år har det vært fokus på pasientrapporterte endemål med fokus på pasientens egen rapportering uten innvirkning fra kliniker, forsker eller andre. Det er forsket lite på ungdom og unge voksne med kreft og livskvalitet, og spørreskjemaer som er utviklet for voksne med kreft passer ikke alltid til denne pasientgruppen. Ungdom og unge voksne med kreft er ikke barn, men de er heller ikke voksne og det kan være områder som er spesielt viktig for denne gruppens livskvalitet. EORTC QLQ-C30 er spørreskjema som er brukt mye for å måle helserelatert livskvalitet hos voksne med kreft, men det er usikkert hvor passende det er for ungdom og unge voksne. En internasjonal gruppe av forskere ønsker derfor: 1. Å gjøre en evaluering om EORTC QLQ-C30 er passende å bruke for ungdom og unge voksne med kreft 2. Å kunne gi anbefalinger til EC i EORTC livskvalitetsgruppen i forhold til passende tilnærminger for å måle helserelatert livskvalitet blant ungdom og unge voksne
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/907 Prosjektstart: 01.09.2015 Prosjektslutt: 01.08.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Gudrun Rohde
Forskningsansvarlig(e):  Sørlandet Sykehus
Sørlandet sykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien mottar støtte fra The European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) Quality of Life Group. Forsker Gudrun Rohde mottar lønn fra Sørlandet SykehusForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
08.06.2015 REK sør-øst
26.10.2016 REK sør-øst