Forskningsprosjekt


Laboratorieanalyser av risikofaktorer for allergiske reaksjoner ved serumproteinmangel

Vitenskapelig tittel:

In vitro analysis of risk factors of allergic reactions in patients with serum protein defiencyProsjektbeskrivelse:
Studien vil undersøke og evaluere nytten av laboratoriemetoder for utredning av risiko for alvorlig allergisk reaksjon ved serumproteinmangel. Studien inkluderer pasienter med påvist IgG-antistoff mot IgA og pasienter som rekrutteres i forbindelse med utredning av komplikasjon av behandling med plasmaholdig blodprodukt eller blodtransfusjon. Videre vil pasienter med serumproteinmangel rekrutteres. Som kontrollmateriale vil forskerne benytte anonyme pasientprøver med IgA-mangel som ikke får påvist IgG-antistoff mot IgA samt pasientprøver som ikke har IgA-mangel. Om lag 20-30 deltakere (både barn og voksne) vil bli rekruttert til studien.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/877 Prosjektstart: 14.06.2015 Prosjektslutt: 14.05.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Torunn Apelseth
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Midler tildelt fra avdeling til bruk for metodeutvikling. Eksterne midler tildelt etter søknad fra offentlig eller ideell institusjon. (Ikke søkt annen finansiering enn interne midler per i dag).Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
04.06.2015 REK vest
04.06.2015 REK vest
18.08.2016 REK vest
16.03.2017 REK vest
16.03.2017 REK vest
07.03.2018 REK vest