Forskningsprosjekt


WRAP-IT; studie av infeksjonsforebygging med absorberbar antibiotika-frigjørende pose rundt den implanterte elektroniske enheten (CIED)

Vitenskapelig tittel:

World-wide Randomized Antibiotic EnveloPe Infection PrevenTion Trial (WRAP-IT)Prosjektbeskrivelse:
Behandlingen av hjerterelaterte lidelser som synkope, lav hjertefrekvens, livstruende rytmeforstyrrelser og hjertesvikt har de siste 50 årene blitt revolusjonert igjennom inntoget av implanterbare elektroniske enheter (CIED) som pacemakere, hjertestartere(ICD) og kardiale resynkroniseringsenheter(CRT-P/D). Ulike typer CIED-prosedyrer medfører, som alle invasive inngrep, en risiko for infeksjon eller post-operative komplikasjoner relatert til kroppens reaksjon på den implanterte enheten (endring av posisjon/migrering av enheten, treg sårtilheling e.l.). WRAP-IT studien vil evaluere den infeksjons- og komplikasjonsforbyggende effekten av å kle CIEDer med den stabiliserende og antibiotikaavgivende posen TYRX fra Medtronic. TYRX har CE-merke. Studen er en prospektiv, randomisert, (enkel-)blindet multisenterstudie som vil se på forekomst av infeksjon etter bytte, revisjon og nyimplantasjon av CIED i opptil 7000 pasienter der halvparten vil få TYRX posen under prosedyren og halvparten ikke. I Norge vil man inkludere 35 pasienter fra Haukeland universitetssykehus.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/1169 Prosjektstart: 01.09.2015 Prosjektslutt: 01.09.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Håvard Keilegavlen
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Studiesponsor kompenserer for det merarbeidet studien innebærer. Kontrakt vedlagt.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Sluttmelding/publikasjon: WRAP-IT; studie av infeksjonsforebygging med absorberbar antibiotika-frigjørende pose rundt den implanterte elektroniske enheten (CIED)
Behandlet i REK
DatoREK
20.08.2015 REK vest
15.08.2018 REK vest
31.10.2018 REK vest
10.04.2019 REK vest