Forskningsprosjekt


Okisdativt stress og antioksidantstatus hos personer med kroniske ryggmargsskader sammenlignet med funksjonsfriske etter en treningsbelastning

Vitenskapelig tittel:

Oxidative stress and antioxidant response among chronic spinal cord injured patients versus able-bodied after a physical exercise - a pilot studyProsjektbeskrivelse:
Hensikten med studien er å vite mer om hvordan biomarkører for antioksidanter og oksidativt stress forandrer seg hos personer med kronisk/langvarig ryggmargsskade etter en maksimal treningsøkt sammenlignet med friske. Tidligere studier har funnet at personer med ryggmargsskade har et lavere antioksidantforsvar og økt oksidativt stress sammenlignet med friske. Trening øker det oksidative stresset ytterligere, men det er liten kunnskap om hvordan disse markørene forandrer seg etter en enkelt treningsøkt hos ryggmargsskadde personer. Ryggmargsskadde personer har redusert evne til fysisk aktivitet, men anbefales å trene regelmessig. Forekomst av belastningsskader er høy hos denne gruppen, noe som kanskje kan knyttes til høyt oksidativt stress i muskulatur. Vi ønsker å gjennomføre en pilot med et kontrollert tverrsnitts studiedesign, for å få mer kunnskap til å vurdere om det er aktuelt å planlegge en intervensjonsstudie med trening og kosthold hos ryggmargsskadde personer.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1314 Prosjektstart: 30.09.2015 Prosjektslutt: 31.03.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Hanne Bjørg Slettahjell
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Finansiering av pilotprosjektet dekkes av interne ressurserForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
19.08.2015 REK sør-øst
20.01.2016 REK sør-øst