Forskningsprosjekt


Påvirker intensiv, individuell fysioterapibehandling gange og balanse hos personer med arvelig spastisk paraparese?

Vitenskapelig tittel:

Påvirker intensiv, individuell fysioterapibehandling med hovedfokus på trening i vektbærende stilling gange og balanse hos personer med hereditær spastisk paraparese? Prosjektbeskrivelse:
Arvelig/Hereditær spastisk paraparese (HSP) er en sykdom som rammer nervetrådene i ryggmargen. Sykdommen gir stivhet i bena og gradvis forverring av gangvansker. Fall er vanlig. Det finnes per i dag ingen behandling for sykdommen, men fysioterapi og trening anbefales. Effekten av fysioterapi er lite undersøkt, og hensikten med studien er derfor å undersøke dette. Problemstillingen er "I hvilken grad påvirker intensiv, individuell fysioterapibehandling med hovedfokus på trening i vektbærende stilling gange og balanse hos personer med HSP?". Single Subject Experimental Design (SSED) vil bli brukt for å besvare problemstillingen. Studien skal inkludere to personer med HSP som har gangfunksjon. Det vil bli gjennomført målinger med funksjonelle tester før, under og etter intervensjon. Intervensjonen vil bestå av 60 minutters behandling 3 ganger per uke i 5 uker og vil utføres ved et privat institutt, av fysioterapeut med spesialistkompetanse innen nevrologisk fysioterapi.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1064 Prosjektstart: 10.06.2015 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Lone Jørgensen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det vil bli søkt om midler fra Institutt for helsefag, UiT, Norges Arktiske universitet for å dekke utgifter til transport for deltakerne. Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i helsefag, studieretning klinisk nevrologisk fysioterapi, fordypningsområde voksen, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
04.06.2015 REK nord