Forskningsprosjekt


Depresjonsmestring for ungdom

Vitenskapelig tittel:

Effectiveness Study of a CBT based Adolescent Coping with Depression Course to Prevent Dropout in Upper Secondary SchoolProsjektbeskrivelse:
Kun 16-17% av ungdommer med behov for hjelp knyttet til psykiske helse har vært i kontakt med helsetjenesten (Helland & Mathiesen, 2009). En stor del av disse sliter med depresjoner. Depresjonsmestring for ungdom (DU) er et tiltak for ungdom i alderen 14–20 år med lette eller moderate depresjonssymptomer. DU har positive resultater fra en pre-post studie, der resultatene er sammenlignet med referansestudier (Garvik et al. 2014). Tiltaket er klassifisert som funksjonelt virksomt på evidensnivå 3 av Ungsinn, men det trenges en randomisert kontrollert studie. Vi vil undersøke effekten av kurset på elever rekruttert fra VGS gjennom et cluster-randomisert design der kursledere (grupper) i stedet for ungdommene som skal delta på kurset randomiseres. Kontroll-grupper får «Practice as usual». Siden internasjonale studier understreker betydningen av psykisk helse som årsak til frafall (Haynes, 2003; Vander, Weiss, Saldanha, Cheney, & Cohe, 2003) vil dette også bli undersøkt.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1027 Prosjektstart: 01.09.2015 Prosjektslutt: 31.12.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Thormod Idsøe
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Norges ForskningsrådForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
10.06.2015 REK sør-øst
28.10.2015 REK sør-øst
08.06.2016 REK sør-øst
17.08.2016 REK sør-øst
29.03.2017 REK sør-øst
17.01.2018 REK sør-øst