Forskningsprosjekt


Hvem benytter seg av Frisklivssentralene?

Vitenskapelig tittel:

En kvantitativ tverrsnitt-studie av deltagere i kommunale Frisklivssentraler sammenlignet med HUNT-3 deltagere.Prosjektbeskrivelse:
Da fokus på etablering av kommunale FLS er et aktuelt tema etter dagens politiske føringer , er det ønskelig med ytterligere kunnskap knyttet til FLS funksjonen. Økt kunnskap kan være med på å gi implikasjoner for praksisen i FLS, og oppbygningen av tilbudet. Det foreligger lite forskning om norske FLS, og ingen studier som sier noe om hvilke mennesker som benytter seg at tilbudet. Formålet med denne studien er å se på om deltakerne i frisklivssentralene i Verdal og Levanger kommune har høyere forekomst av dårlig selvrapportert helse, lavere sosioøkonomisk status, risiko for utvikling av T2DM og høyere BMI, enn normalbefolkningen, ved å sammenligne med en referansegruppe, HUNT 3. En kvantitativ tverrsnittsundersøkelse.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/859 Prosjektstart: 10.05.2015 Prosjektslutt: 16.06.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ingrid Følling
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det kommer en utgift på 2000,- for å få analyserettigheter til HUNT-3 data. Dette dekkes av NTNU. Ved publisering av artikkel med data fra HUNT kommer en tilleggsavgift på 23 000,-.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk helsevitenskap, fedme og helse, Nivå: Master
Sluttmelding/publikasjon: Hvem benytter seg av Frisklivssentralene?
Behandlet i REK
DatoREK
12.06.2015 REK midt
21.08.2015 REK midt
18.09.2015 REK midt
23.10.2015 REK midt
05.06.2019 REK midt