Forskningsprosjekt


Behandling av peri-implantat inflammasjon med en biodegraderbar roterende børste kombinert med lokal Tetracyclin gel

Vitenskapelig tittel:

Treatment of mild peri-implantitis using a novel chitosan device with tetracycline hydrochloride slurry -a multicenter consecutive case series clinical trialProsjektbeskrivelse:
Vedlikeholdsbehandlingen av tannimplantater er nødvendig både ved mucositt (”bløtvevsinflammasjon”) og etter kirurgisk behandling av peri-implantitt. Det finnes per idag ingen vitenskapelig dokumentert behandling for denne type sykdom.Det er derved viktig å finne alternativer til dagens instrumenter. Hensikten med behandlingen er å stoppe utviklingen fra kun betennelse uten beintap rundt implantatet til peri-implantitt som er beintap med mulig seinere tap av implantatet. Målet er å utprøve et nytt instrument for implantat. Instrumentet er en en roterende børste lavd av chitosan som i tidligere undersøkelser vist seg ha positiv effekt. Vi ønsker nå å kombinere børsten med en antibiotika gel som er vanlig Tetracyclin hydrochloride løst i sterilt saltvann. Studien er en 12 månaders klinisk multisenter fallserie med 20 pasienter på hver klinikk (Avdeling for Periodonti, Universitetet i Oslo, Bjerke tannmedisin, Coloseum klinikken, Sandvika og Tannlegene Sydow og Moe, Drammen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1571 Prosjektstart: 18.08.2015 Prosjektslutt: 29.01.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Johan Caspar Wohlfahrt
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

LABRIDA AS sponser med børster.

NIH i USA finansierer analyser av spytt og peri-implantat inflammasjonsveskeForskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
16.09.2015 REK sør-øst
20.01.2016 REK sør-øst
16.03.2016 REK sør-øst
18.01.2017 REK sør-øst