Forskningsprosjekt


Avansert endoskopisk ultralyd for karakteristikk av fokale pankreaslesjoner

Vitenskapelig tittel:

Pancreatic focal lesions: Differentiation of benign and malignant lesions using advanced endoscopic ultrasound and proteomicsProsjektbeskrivelse:
Prosjektet vil kombinere nye ultralydbaserte avbildningsmetoder brukt ved innvendig (endoskopisk) ultralyd. Pasientene som inkluderes har en svulst eller en cyste i bukspyttkjertelen, der man ikke har presise diagnostiske metoder for å forutsi om forandringen er godartet eller ondartet før opersjon. Metodene vi fokuserer på er kontrastforsterket UL der man gir pasienten et godkjent kontrastmiddel intravenøst under ultralydundersøkelsen og deretter registrerer endringer UL signalet som uttrykk for blodstrøm i vevet (perfusjon). Den andre metoden er elastisitetsavbildning, der endringer i vevets hardhet kan registreres med ultralyd. I tillegg ønsker vi å samle inn cystevæske fra cyster i bukspyttkjertelen etter samme fremgangsmåte ved flere norske og ett dansk sykehus for å lete etter mulige biomarkører som kan si noe om cystens mulighet til å utvikle seg til ondartet svulst eller forbli godartet. Her vil vi kombinere prøver fra flere biobanker i bl.a. proteinanlyse av cystevæsken.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1024 Prosjektstart: 01.06.2015 Prosjektslutt: 01.06.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Roald Flesland Havre
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert av Helse-Vest forskningsmidler. Prosjektleder er ansatt 50% i post doc stilling. Medarbeidere er i varierende grad lønnet gjennom UiB, Helse-Vest og Helse-bergen HF. Noe restmidler fra flerårige prosjekt fra Helse-Vest kan benyttes i 2015. Prosjekleder for studien har fått 97.000 NOK fra Caroline Musæus Aarvolds fond via den Norske Legeforening for å gjennomføre utenladsopphold ved Endoskopienheden Københavns Universitetsykehus, Herlev.

Forskningssykepleier ved NSGU bidrar til studiens gjennomføring.

Det foreligger per i dag ingen ekstern sponsor.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
10.06.2015 REK sør-øst
08.06.2016 REK sør-øst
21.03.2018 REK sør-øst