Forskningsprosjekt


Translasjonell tilnærming til forståelse og behandling av OCD: Forståelse av tvangslidelse gjennom hjerneavbildning

Vitenskapelig tittel:

A translational approach to anxiety disorders - treatment and mechanisms: Relating changes in basic neural processing to OCD-treatment.Prosjektbeskrivelse:
Translasjonsforskning i skjæringspunktet mellom nevrovitenskap og psykiatri har gitt ny, viktig kunnskap om behandling av angstlidelser. Bruk av hjerneavbildningsteknikker før og etter behandling har gitt en pekepinn på hvilke regioner som er assosiert med tvangslidelse (OCD), men tidligere studier har ofte brukt store tidsperioder mellom måletidspunkt. I denne studien undersøker vi om forlenget og intensiv eksponering i en bredde situasjoner kan knyttes til hurtige og varige endring i hjernemekanismer, og om individuell variabilitet i hjernefungering kan knyttes til behandlingsutfall. Studiens styrker ligger blant annet i at det kun er en uke mellom MR-målinger før og etter behandling, slik at eventuelle endringer har større sjanser for å kunne knyttes til behandlingen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/936 Prosjektstart: 01.07.2015 Prosjektslutt: 01.07.2030

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Gerd Kvale
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien er finansiert av Helse Vest.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
11.06.2015 REK sør-øst
28.04.2016 REK sør-øst
28.04.2016 REK sør-øst