Forskningsprosjekt


Validitet og reliability av den norske oversettelsen av Achilles Tendon Total Rupture Score (ATRS) og Foot and Ankle Outcome Score (FAOS).

Vitenskapelig tittel:

Validity and reliability of the Norwegian translations of the Achilles Tendon Total Rupture Score and the Foot and Ankle Outcome Score.Prosjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å validere og reliabilitetsteste de norske versjonene av ATRS og FAOS. Spørreskjemaer basert på egenrapportering, såkalte Patient-reported Outcome Measures (PROM), er vanlige å bruke som primære endepunkt i kliniske studier ved sammenlikning av ulike behandlingsalternativer. ATRS er i dag et av de mest benyttede diagnosespesifikke PROM brukt til vurdering av behandlingsresultatene etter akillessenerupturer. FAOS er et PROM utviklet med tanke på å fastslå pasientens opplevelse av ulike fot- og ankel-relaterte problemer. Det planlegges å forespørre alle pasienter mellom 18 – 60 år som er behandlet for akillesseneruptur ved Akershus universitetssykehus i perioden 1.1.2010 – 31.1.2012, om lag 170 personer. Pasientene vil identifiseres ved søk på ICD-10 diagnosekoden S86.0 i sykehusets digitale journalsystem. Det søkes dispensasjon fra taushetsplikten for journalgjennomgang for å identifisere egnede pasienter til studien. Samtykke innhentes telefonisk for deretter å gjentas i epost som sendes ut til deltakerne. Deltakernes aktivering av linken til spørreskjemaene og utfyllingen av disse vil fungere som digital signering av samtykke. Deltakerne fyller ut ATRS og FAOS og SF-36. Skjemaene fylles ut elektronisk gjennom den kommersielle forskningsdatabasen Infopad. De utfylte skjemaene lagres avidentifisert i et elektronisk format i Infopad. Test og re-test vil bli utført i løpet av 4-6 uker.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/974 Prosjektstart: 01.06.2015 Prosjektslutt: 31.05.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ståle Bergman Myhrvold
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av forskningsmidler fra Ahus og PhD-stipend fra Helse Sør-Øst.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisinsk doktorgrad, Nivå: PhD
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
11.06.2015 REK sør-øst
29.10.2015 REK sør-øst
14.01.2016 REK sør-øst
09.06.2016 REK sør-øst