Forskningsprosjekt


KOLS, kronisk hoste og urininkontinens

Vitenskapelig tittel:

Effect of pelvic floor muscle training and cough-suppression therapy on urinary incontinence amongst women with chronic obstructive pulmonary disease; a randomised controlled trial


Effekt av bekkenbunnstrening og hostedempende teknikker på urininkontinens blant kvinner med kronisk obstruktiv ungesykdom; a randomisert kontrollert studie.Prosjektbeskrivelse:
Hoste er et vanlig symptom blant lungesyke og er kjent risikofaktor for ufrivillig urinlekkasje. Enkelte studier viser at så mange som halvparten av kvinner med lungesykdom kan ha problemer med urinlekkasje. Tradisjonelt sett har det vært lite fokus på denne kombinasjon av symptomer, og det er ingen forskning som har undersøkt hvilken behandling som er mest effektiv for personer med både urinlekkasje og KOLS. Dette er en studie om effekt av forskjellige behandlingsformer av urinlekkasje hos kvinner med KOLS og skal foregår på Sykehuset Østfold og St. Olavs Hospital i Trondheim. Prosjektet skal sammenligne effekt av trening av bekkenbunnen og teknikker for å dempe hoste for å se om det påvirker problemer med urinlekkasje. Resultater av prosjektet kan bidra til bedringer i behandlingstilbudet for lungepasienter og et økt fokus på utredning og behandling av urinlekkasje hos personer med KOLS.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1326 Prosjektstart: 01.09.2015 Prosjektslutt: 01.03.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Stacey Haukeland-Parker
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Søker PhD-midler for oppstart i 2016.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin og helsefag (UiO), Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
19.08.2015 REK sør-øst
25.11.2015 REK sør-øst
25.10.2017 REK sør-øst