Forskningsprosjekt


Validering av norsk versjon av spørreskjemaet Sino-Nasal Outcome Test (SNOT)-22

Vitenskapelig tittel:

Norwegian adaption and validation of the Sino-Nasal Outcome Test (SNOT)-22 Prosjektbeskrivelse:
Spørreskjemaet Sino-Nasal Outcome Test (SNOT)-22 om nese-bihule plager er oversatt fra engelsk til norsk og innebærer 22 spørsmål på en A-4 side. Det er utviklet og validert på engelsk og en rekke andre språk, men ikke på norsk. Det er nødvendig å bruke samme spørreskjema for å systematisk kunne vurdere symptomer før og etter behandlingen av nese-bihule plager og for å sammenligne resultater. Valideringen innebærer at pasienter med nese-bihuleplager besvarer spørreskjemaene før og etter evt. kirurgisk behandling samt at pasientbesvarelsene sammenlignes med besvarelsene til en kontrollgruppe uten nese-bihule plager. Et utvalg av pasientene med nese-bihuleplager vil bli bedt om å besvare spørreskjemaet to ganger med et par ukers mellomrom for å se om svarene er konsistente. Besvarelsene på spørreskjemaet vil også bli sammenlignet med objektive mål av nesepassagen som utføres rutinemessig før operasjon og ved kontroll seks måneder etter operasjon.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/905 Prosjektstart: 01.08.2015 Prosjektslutt: 30.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Eivind Andreas Svaboe Steinsvik
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Dainnsamlingen til prosjektet finansieres av de fire deltakende sykehusene. Prosjektleder og stipendiat har fordypningstillinger der deler av arbeidstiden på Akerhus universitetssykehus er avsatt til forskning.  Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin / Øre-nese-hals og hode-hals kirugi, Nivå: ph.d.
Behandlet i REK
DatoREK
08.06.2015 REK sør-øst
17.01.2018 REK sør-øst
16.01.2019 REK sør-øst