Forskningsprosjekt


Forbedring av malariadiagnostikk ved hjelp av genbasert metode (real-time PCR)

Vitenskapelig tittel:

Plasmodium genus- and species-specific real-time PCR using SYBR dye decreases laboratory time without impairing the sensitivity or spesificity compared to conventional PCRProsjektbeskrivelse:
Malaria er en av infeksjonssykdommene som forårsaker mest sykdom og død i verden, særlig blant små barn. Målet med studien er å forbedre ytterligere en svært sensitiv, spesifikk og robust metode, slik at diagnostikken av malaria blir enda raskere og enklere (utvikle en realtime PCR av en tradisjonell PCR; genbasert diagnostikk). Prosjektgruppen ønsker å bruke 116 innsamlede blodprøver, og sammenligne tradisjonell vs. realtime PCR. 109 av prøvene er i dag anonymisert og pasientene har tidligere gitt samtykke om bruk av prøver. Prosjektgruppen søker REK for å bruke disse prøvene, samt om å få inkludere sju positive prøver samlet i nyere tid. Studien vil sammenligne prøveresultat av tidligere samlet prøver for mikroskopi, PCR og realtime PCR.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/886 Prosjektstart: 01.05.2015 Prosjektslutt: 01.05.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Stein Christian Mohn
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Christel Gill Haanshuus og Stein Christian Mohn som skal utføre mesteparten av studien er finansiert av Tropesenteret/Nasjonal kompetansetjeneste for tropiske infeksjonssykdommer, HUS. Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Molekylærbiologi 107, Nivå: phD
Materiale fra biobank:
Diagnostisk og forskningsbiobank for primære/erhverede immunsvikt tilstander og alvorlige infeksjonssykdommer Biobank nr 2343, Vest 165.04
Behandlet i REK
DatoREK
04.06.2015 REK vest