Forskningsprosjekt


Konsekvenser av kreft i familier

Vitenskapelig tittel:
En registerbasert studie av konsekvenser av kreft i familier med fokus på betydningen av egne og andres ressurser

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektets mål er å øke kunnskapen om sosiale og økonomiske konsekvenser av kreftsykdom for familier, særlig sett i sammenheng med egne og familiemedlemmers ressurser. Prosjektet vil se både på unge og ”voksne” barn som lever eller har levd med kreftsyke pårørende, men også ta for seg konsekvenser for familier som opplever eller har opplevd kreftsykdom hos barn. Prosjektet består av to delstudier, hvor den ene delen er en masteroppgave som skal se på barn som lever med kreftrammede foreldre. Denne delen av prosjektet skal gjøres i et anonymisert datamateriale. I den andre delstudien vil man se på konsekvenser av kreft i familier, med fokus på egnes og andres ressurser. I delstudien vil man benytte samme forskningsfil som ligger til grunn for prosjektet” Endringer over tid i overlevelse og kreftdødelighet blant de aller eldste i Norge” – REK nummer 2009/2302.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/827 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Astri Syse
Forskningsansvarlig(e):  Kreftregisteret
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Folkehelsevitenskap, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
25.03.2010 REK sør-øst