Generell forskningsbiobank


NorTick biobank (Norwegian biobank for Tickborne diseases)

Prosjektbeskrivelse:

Vi ønsker med dette prosjektet å etablere en nasjonal biobank for flåttbårne sykdommer, heretter kalt ”Flåttbiobanken”. Biobanken skal være knyttet til Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer (NKFS), også kalt Flåttsenteret (www.flåttsenter.no) ved Sørlandet sykehus HF som ble offisielt åpnet i 2014

Behovet for flåttbiobanken springer også ut fra det tverrregionale prosjektet "BorrSci - Lyme borreliosis; A scientific approach to reduce diagnostic and therapeutic uncertainties”, som ble bevilget midler fra de regionale helseforetakenes HELSEFORSK i januar 2015. Prosjektet er delt inn i fem arbeidspakker, skissert i prosjektbeskrivelsen vedlagt. Arbeidspakke 3 (WP3) har som hovedmål å etablere og organisere innsamling av humant biologisk material. Man ser behovet for en generell biobank til dette prosjektet for å samtidig legge til rette for framtidig forskning på flåttbårne sykdommer i Norge blant annet ved å forbedre dagens diagnostikk og forståelsen av patogenesen for flåttbårne sykdommer og klarlegge utbredelse og langtidsplager ved flåttbåren sykdom.


(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1033 Startdato for innsamling av materiale: 01.09.2015

Behandlingsstatus: Under behandling
Ansvarshavende: Åslaug Rudjord Lorentzen
Forskningsansvarlig(e):  Sørlandet Sykehus HF
Finansieringskilder: Biobanken finansieres delvis av interne midler (Nasjonal Kompetansetjenest for Flåttbårne Sykdommmer) og delvis prosjektbasert i form av prosjektet BorrSci (HELSEFORSK)


Behandlet i REK
DatoREK
10.06.2015 REK sør-øst
16.09.2015 REK sør-øst