Forskningsprosjekt


Prostatakreft gjennom livet - risikofaktorer og prognose (PROCA-life). Tromsøundersøkelsen

Vitenskapelig tittel:

Determinants of prostate cancer risk and prognosis throughout life (PROCA-life): The Tromsø study.

 Prosjektbeskrivelse:
Prostatakreft er den vanligste kreftformen blant menn. Samtidig som vi har sett en stigning i andel nye prostatakrefttilfeller, er det en økning i antall eldre menn som undersøker nivået av prostataspesifikt antigen (PSA). Vi ser likevel en økning av antall prostatakrefttilfeller uavhengig av alder og PSA screening. Det er manglende kunnskap om hva som er årsaken til prostatakreft, men biologiske mekanismer knyttet til vektøkning, kjønnshormoner, vekstfaktorer, samt livsstilsfaktorer er mulige forklaringer, men flere studier er nødvendige. Disse nevnte mulige risikofaktorene kan også tenkes å innvirke på tilbakefall og overlevelse av prostatakreftsykdommen. Vi vil bruke data fra Tromsøundersøkelsen (1-7) sammen med data fra Kreftregisteret og kliniske journalopplysninger for pasienter behandlet for prostatakreft som har deltatt i Tromsøundersøkelsen. Dette prosjektet vil kunne gi oss ny kunnskap til nytte i forebygging og behandling av prostatakreft. Paralellprosjekt til 2015/599
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1059 Prosjektstart: 01.09.2015 Prosjektslutt: 01.09.2035

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Hege Sagstuen Haugnes
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Vi har planlagt å søke Forskningsrådet, Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering, Helse Nord, Kreftforeningen, Hagen-fondet samt PROFO (Prostatakreftforeningen) om forskningsstøtte.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PHD
Materiale fra biobank:
Biobank ved patologisk anatomisk avdeling
Behandlet i REK
DatoREK
04.06.2015 REK nord
24.11.2016 REK nord
24.11.2016 REK nord
14.09.2017 REK nord