Forskningsprosjekt


Har 10 ukers mentaliseringsbasert terapi (kortvarig MBT) en terapeutisk effekt?

Vitenskapelig tittel:

Har 10 ukers mentaliseringsbasert terapi (kortvarig MBT) en terapeutisk effekt?Prosjektbeskrivelse:
Vi ønsker å vurdere om en kortvarig mentaliseringsbasert behandling (MBT) har terapeutisk effekt på personer som har ustabil personlighetsforstyrrelse og personer som har svekket evne til mentalisering. Svekket mentaliseringsevne er et kjernetegn hos folk med ustabil personlighetsforstyrrelse. MBT er kort fortalt en behandlingsform som er rettet mot folk med såkalte mentaliseringsproblemer. Dette gir som regel konsekvenser som vansker med affektregulering, kontinuerlig aktivering av uheldig tilknyttingsrespons, redsel for avvisning, aggresjonsproblematikk. Behandlingsformen sikter mot å reetablere menneskets mentaliseringsevne. I Norge har man så langt bare forsket på langvarig MBT behandling som har vart i opptil 2,5 år, og MBT i et behandlingsopplegg som både har involvert individuell behandling, psykoedukativt og som gruppebehandling. Det vi ønsker å finne mer ut om er om kortvarig psykoedukativ MBT behandling kan sies ha en terapeutisk effekt.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/861 Prosjektstart: 01.09.2015 Prosjektslutt: 31.03.2016

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Olav Kandal
Forskningsansvarlig(e):  Helse Møre og Romsdal
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Dette er et low-cost prosjekt. Uansett så skal vi i gang med en MBT-gruppe. Forberedende arbeid og arbeid i etterkant er noe som tas i ledige stunder på klinikken. Arbeidsgiver ved klinikksjef Ketil Gaupset har godkjent prosjektet og vi kan gjøre dette i arbeidstiden. Det er altså Helse Møre og Romsdal som finansierer prosjektet ved at undertegnede og Aud Solheim kan gjøre dette i arbeidstiden.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
12.06.2015 REK midt