Forskningsprosjekt


Antiseptisk tråd ved keisersnitt, reduserer denne postoperative infeksjoner

Vitenskapelig tittel:

Antiseptisk sutur ved sectio, reduserer denne postoperative infeksjoner?Prosjektbeskrivelse:
Antiseptisk sutur har vist reduksjon i postoperative infeksjoner på inntil 30% i ulike kirusgiske operasjoner. Den er ikke testet spesielt på keisersnitt, men man antar å finne den samme effekten her. Den er tatt i bruk på mange store fødeavdelinger i Norge og vi ønsker å ta den i bruk her hos oss på OUS-Ullevål. Som ledd i dette ønsker vi å kvalitetssikre hvorvidt innføring av suturen gir reduskjon i infeksjonsforekomst. VI har to helt like store føde-enheter (føde A og B, 3300 fødsler hver). Det er tilfeldig hvilke kvinner som føder hvor. Ved å bruke antiseptisk sutur på pasienter fra den ene og ikke den adnre avdelingen vil vi kunne følge dette over tid. Postoperative infeksjoner registreres i dag systematisk og rapporteres til myndighetene ( NOIS data). Undersøkelsen er lagt opp som en kvalitetsstudie.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1367 Prosjektstart: 01.06.2015 Prosjektslutt: 29.01.2017

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Anne Flem Jacobsen
Forskningsansvarlig(e):  Direktør Erikstein
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Suturen dekkes over avdelingens budsjett.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
13.08.2015 REK nord