Forskningsprosjekt


Influensa og RS-virusinfeksjoner hos barn i Norge

Vitenskapelig tittel:

Influensa og RS-virusinfeksjoner hos barn i Norge: sykdomsbyrde og effekt av vaksinasjonProsjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å kartlegge sykdom og samfunnsøkonomisk betydning av influensa og RS-virusinfeksjoner hos barn under 18 år, samt å kartlegge vaksinasjonsstatus hos disse barna. I prosjektet planlegges det å etablere aktiv overvåking for innleggelse og poliklinisk konsultasjon forbundet med influensa/RS-virusinfeksjoner ved utvalgte barneavdelinger ved flere norske sykehus. Vaksinasjonsstatus hos barna vil bli brukt for å måle effekt av vaksinasjonen mot sesonginfluensa. Prosjektet skal etter planen omfatte 3706 deltakere per sesong, og man skal rekruttere deltakere over tre sesonger. To kontrollgrupper vil bli benyttet; deltakere som har testet negativt for influensavirus og et tilfeldig utvalg av matchede kontroller fra vaksinasjonsregisteret SYSVAK. Det vil bli innhentet opplysninger via spørreskjema og intervjuer samt fra pasientjournaler, SYSVAK, NPR, HELFO/KUHR, MFR, Statisk sentralbyrå, Reseptregistret og Folkeregistret. Prosjektet er et samarbeid med Epiconcept i Frankrike, og data generert i prosjektet vil senere kunne bli brukt i en europeisk multisenterstudie. Det skal samles inn biologisk materiale i form av luftveissekret, og det biologiske materiale skal lagres i en ny, spesifikk forskningsbiobank, «NorEPISbiobank», med ansvarshavende Elmira Flem ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/956 Prosjektstart: 01.09.2015 Prosjektslutt: 31.12.2030

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anne-Marte Bakken Kran
Forskningsansvarlig(e):  Folkehelseinstituttet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Norges forskningsråd og FolkehelseinstituttetForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
11.06.2015 REK sør-øst
27.08.2015 REK sør-øst
27.08.2015 REK sør-øst
26.11.2015 REK sør-øst
14.01.2016 REK sør-øst
11.02.2016 REK sør-øst
01.12.2016 REK sør-øst
30.11.2017 REK sør-øst
18.01.2018 REK sør-øst
23.08.2018 REK sør-øst
14.02.2019 REK sør-øst
09.05.2019 REK sør-øst