Forskningsprosjekt


Revisjonsrate på korsbåndopererte knær, operert med "double bundle" operasjonsteknikk

Vitenskapelig tittel:

Revision rates of Double bundle Anterior Cruciate Ligament Reconstructed Knees Prosjektbeskrivelse:
Rekonstruksjon av det fremre korsbåndet i kneet kan gjøres ved hjelp av flere operasjonsmetoder. En av disse metodene kalles “double-bundle” operasjonsteknikk, hvor man rekonstruerer korsbåndet med to strenger istedenfor en. Med data fra de nasjonale korsbåndregistrene er det mulig å følge de opererte pasientene prospektivt, og å hente ut opplysninger på sjeldne hendelser som for eksempel revisjonsfrekvensen i denne pasientgruppen. I denne studien ønsker vi å samle registerdata på “double-bundle” opererte knær i Danmark, Norge og i Kaiser permanente registeret i California i perioden fra 2008 til og med 2014. Disse dataene skal sammenliknes med pasienter operert med den vanlige “single-bundle” operasjonsteknikk. Studien vil se på om det er forskjeller når det gjelder revisjons raten mellom de to metodene. Det er få studier som har sett på dette tidligere pga kort oppfølgingstid og relativt få pasienter som er blitt operert med denne metoden.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/922 Prosjektstart: 01.06.2015 Prosjektslutt: 01.06.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Lars Engebretsen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helse Sør Øst bidrar igjennom sitt forskningsfond til at prosjektleder(CA) har finansiert en 50% PhD stilling tom 2018. Denne studien skal inkluderes i  gradsarbeidet. Pengene er overført Martina Hansens Hospital Januar 2014.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
11.06.2015 REK sør-øst
29.10.2015 REK sør-øst