Forskningsprosjekt


Angst og frykt for fysisk aktivitet hos brukere med implanterbar cardioverter defibrillator

Vitenskapelig tittel:
Anxiety and fear of exercise in recipients with an implantable cardioverter defibrillator (ICD)

Prosjektbeskrivelse:
Søknaden omhandler en tverrsnittsundersøkelse av pasienter med implanterbar cardioverter defilibrator (ICD). Formålet er å kartlegge sammenheng mellom ICD-pasienter og frykt, post-traumatisk stress symptomer (PTSD) og sjokk fra defibrillatoren. Samtidig skal det undersøkes hvordan de psykiske effektene modereres av personlighet og sosial støtte. Undersøkelsen benytter internasjonalt kjente spørreskjema, som det sies ikke er kontrollert for reliabilitet og validitet i norsk oversettelse og med norsk populasjon.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/175 Prosjektstart: 04.02.2010 Prosjektslutt: 03.09.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Bjørg Karlsen
Forskningsansvarlig(e):  Stavanger Universitetssjukehus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD program i Ledelse, Universitetet i Stavanger, Nivå: Phd
Behandlet i REK
DatoREK
28.01.2010 REK sør-øst
27.11.2014 REK sør-øst