Forskningsprosjekt


Atlas over lymfeknuter i mediastinum sett fra et intrabronkialt perspektiv

Vitenskapelig tittel:

Prediktorer for posisjon av lymfeknuter i mediastinum sett fra et intrabronkialt perspektiv.Prosjektbeskrivelse:
Dette studiet vil gi ny viten om hvor lymfeknutene man kan nå ved bronkoskopi er plassert. Hvilke faktorer som bestemmer plasseringen vil bli analysert. Hvor presis virtuell bronkoskopi er som metode vil bli testet. Metode: Retrospektiv studie av 150 pasienter med lungekreft eller sarkoidose. Prediktorer vil bli analysert med multivariat lineær regresjon. Interobserverstudie for å kvalitetssikre virtuell bronkoksopi som metode. Resultat: Ut fra rekonstruksjon av CT bilder (virtuell bronkoskopi) vil gjennomsnittlig posisjon av lymfeknuter man kan nå med bronkoskopi fastsettes. Det vil bli analysert om kreft eller sarkoidose, kjønn og lymfeknutenes størrelse har betydning for posisjon. Konklusjon: Det å vite hvor lymfeknutene befinner seg vil gjøre det enklere å utføre konvensjonell finnålspunksjon via bronkoskop og gjøre opplæringen av endobronkial ultralyd veiledet finnålspunksjon (EBUS-TBNA) enklere. Virtuell bronkoskopi som metode vil bli evaluert.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/857 Prosjektstart: 01.09.2015 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Kjetil Roth
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er søkt om finansiering fra Forskingsutvalget Helse Møre og RomsdalForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
12.06.2015 REK midt