Forskningsprosjekt


Forekomsten av spørreskjemamålt hjerteinfarkt blant samer og ikke-samer i Nord-Norge

Vitenskapelig tittel:

Self-reported myocardial infarction (SMI) in Sami and non-Sami populations in Northern Norway. The SAMINOR study.Prosjektbeskrivelse:
Postdoktorprosjektets hensikt er å måle forekomsten av selvrapportert hjerteinfarkt (MI) blant samer og ikke-samer i Nord-Norge. Videre skal en undersøke hvilken effekt biologiske og atferdsmessige risikofaktorer, herunder spesielt sosioøkonomisk status (SØS), har på fordelingen av sykdom blant samer og ikke-samer. Data hentes fra SAMINOR 1 og trinn 2 i SAMINOR 2. Tidligere studier har vist få forskjeller i forekomst av og risiko for hjerte- og karsykdom mellom samer og ikke-samer. Men overordnet sett er kunnskapen om byrden av hjerte- og karsykdom i den samiske befolkninga liten. Data i SAMINOR ble samla inn gjennom kliniske undersøkelser og ved bruk av spørreskjema. På individnivå har alle deltakere gitt skriftlig samtykke til deltakelse. SAMINOR 1 og 2 er vurdert av REK Nord (2011/1840) og Datatilsynet (02/01525-4), og godkjent som registre for innsamling av helsedata.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1057 Prosjektstart: 09.08.2015 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ann Ragnhild Broderstad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

SAMINOR 1 var fullfinansiert av Helse- og omsorgsdepartementet. SAMINOR 2 har hatt en rekke finansieringskilder:Regionale Forskningsfond Nord-Norge, Finnmark fylkeskommune, Troms fylkeskommune, Nordland fylkeskommune, Helse Nord, Sametinget, UiT Norges arktiske univeristet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Eliassens postdok er finansiert av Helse Nord.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale

Materiale fra biobank:
SAMINOR
Behandlet i REK
DatoREK
04.06.2015 REK nord
13.08.2015 REK nord
14.09.2017 REK nord
04.01.2018 REK nord
10.01.2019 REK nord