Forskningsprosjekt


Virusinfeksjoner i fosterstadiet og utvikling av psykoser

Vitenskapelig tittel:
Maternal infection and obstetric complications in the pathogenesis og schizophrenia: A follow-up of the MoBa study. Phase I: A sub-study of neurocognition.

Prosjektbeskrivelse:
Schizofreni kan ses som en nevroutviklingsforstyrrelse hvor grunnlaget finnes allerede i fosterlivet. Aktuelle risikofaktorer kan være mødres infeksjoner som gravide og fødselskomplikasjoner. Vi ønsker å utrede om eksponering for slike risikofaktorer bidrar til utvikling av schizofreni og andre psykoser. Redusert nevrokognitiv funksjon, som arbeidshukommelse og innlæringskapasitet, er kjernesymptom ved schizofreni og ofte tilstede før sykdomsdebut. Det er imidlertid vanskelig å skille mellom kognitive utfall som skyldes selve sykdommen og utfall som skyldes medikasjon og annen behandling. Derfor bør kognitiv testing utføres så tidlig som mulig i sykdomsforløpet. Vi ønsker å kartlegge kognitiv funksjon hos unge med prodromaltegn på førstegangspsykose (fra MoBa) samt de med psykosedebut (fra NPR). Betydningen av klinisk og nevrokognitiv utredning for tidlig deteksjon og behandling understrekes i en rekke internasjonale studier (se Gur et al., JAMA Psychiatry, 2014).
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/342 Prosjektstart: 01.03.2017 Prosjektslutt: 01.03.2025

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Bjørn Rishovd Rund
Forskningsansvarlig(e):  Vestre Viken HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Første fase av prosjektet (som denne REK-søknaden gjelder) finansieres av Helse Sør-Øst og Vestre Viken. Videre finansiering vil bli søkt fra flere kilder, som Helse Sør-Øst, Norges forskningsråd og Universitetet i Oslo.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Psykologi, Nivå: Ph.D.
Behandlet i REK
DatoREK
22.03.2017 REK sør-øst
07.06.2017 REK sør-øst
17.01.2018 REK sør-øst
17.01.2018 REK sør-øst