Forskningsprosjekt


Epilepsi; Psykiatriske og sosiale forhold hos kvinner og menn med epilepsi undersøkt ved MoBa-databasen

Vitenskapelig tittel:
Epilepsy; Psychiatric and social aspects in females and males with epilepsy as examined by the MoBa-database

Prosjektbeskrivelse:
Epilepsi rammer 0,7% av befolkningen i alle aldre. Det er flere helsemessige utfordringer knyttet til lidelsen. Hos mange er det et symptom på en underliggende hjernelesjon. Det er knyttet psykiatriske og sosiale forold til diagnosegruppen epilepsi av vesentlig helsemessig betydning. Prosjektet starter med å identifisere alle mødre med epilepsi i Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa). Hos disse mødrene vil man gjennomgå sosiale og psykiatriske forhold. Parametrene er definert gjennom flere delspørsmål. Materialet utgjør omkring 900 mødre. Kontrollgruppen utgjøres av mødre i alle øvrige svangerskap, d.v.s. omkring 60.000 mødre. Studien vil besvare hvordan psykiatriske og sosiale forhold beskrives i epilepsipopulasjonen. Neste delprosjekt vil være en tilsvarende undersøkelse av fedre med epilepsi i MoBa. Materialet utgjøres av omkring 700 fedre. Kontrollmaterialet vil være det samme som i artikkel 1. Man vil likeledes kunne tenke seg en sammenligning mellom mødrene og fedrene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/788 Prosjektstart: 04.01.2010 Prosjektslutt: 15.06.2015

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Nils Erik Gilhus
Forskningsansvarlig(e):  Helse Bergen HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Forskerlinjen, Nivå: Universitet
Del av forskningsprogram: - Forskerlinjen. - Svangerskapsutfall, utvikling og nevropsykiatriske tilstander hos barn født av mødre med epilepsi.
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
18.03.2010 REK vest
20.08.2012 REK vest
14.01.2016 REK vest