Forskningsprosjekt


Funksjon hos voksne med amyoplasi

Vitenskapelig tittel:
Funksjon i bevegelsesapparatet og utførelse av daglige gjøremål hos voksne med amyoplasi – en tverrsnittsstudie

Prosjektbeskrivelse:
AMC er en gruppe tilstander der bøyde og stive ledd er til stede ved fødselen. Den vanligste formen er amyopalsi, som kjennetegnes ved typiske, symmetriske feilstillinger og at muskelcellene kan være erstattet med fibrøst bindevev/fett. Studiens hensikt er å gi en beskrivelse av leddbevegelighet, muskelstyrke og funksjonsevne i daglige gjøremål hos voksne med amyoplasi, samt undersøke sammenheng mellom funksjon i bevegelsesapparatet og funksjonsevne i dagliglivet. Studien er en tverrsnittsstudie. Instrumentene som benyttes måler kroppsfunksjon og struktur, samt på aktivitets- og deltakelsesnivå.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/100 Prosjektstart: 15.02.2010 Prosjektslutt: 31.12.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Nina Vøllestad
Forskningsansvarlig(e):  Sunnaas sykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i hesefagvitenskap, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
28.01.2010 REK sør-øst
14.02.2013 REK sør-øst