Forskningsprosjekt


Studier for å øke forståelsen om ALK-positiv lungekreft

Vitenskapelig tittel:

Explorative study for further personalising treatment of ALK-positive lung cancer patientsProsjektbeskrivelse:
Ca 2-5% av den nordiske lungekreftpopulasjonen antas å ha denne spesifikke ALK-translokasjonen i kreftcellene. Ved å samle inn vevsprøver og blodprøver i tillegg til klinisk informasjon fra pasienter som mottar behandling for denne sykdomskategorien ønsker vi å lære mer om sykdommen. Vi ønsker å forstå mekanismene bak resistensutvikling og å identifisere biomarkører som kan hjelpe klinikere i å persontilpasse behandlingen og oppfølgingen bedre. Vi vil samle inn blodprøver for å kunne identifisere metoder for påvisning av resistensmutasjoner i blodprøver. I tillegg ønsker vi å undersøke kreftcellene for både fusjonspartner (hvilket gen ALK er translokert med) og hva slags betydning det har for responsen. Vi vil også registrere bivirkninger og effekt av tiltak mot disse.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1596 Prosjektstart: 01.06.2015 Prosjektslutt: 01.06.2030

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Åslaug Helland
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Foreløpig ingen spesifikk finansiering. Vil søke midler fra Helse SørØst og KreftforeningenForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
21.09.2015 REK sør-øst