Forskningsprosjekt


Behandling med aspirin i pasienter som har nesepolypper, astma og reagere på aspirin

Vitenskapelig tittel:
Aspirin-desensitivisering i pasienter med residivpolypper, astma og aspirinintoleranse

Prosjektbeskrivelse:
Acetylsalicylsyre (Aspirin)-intoleranse (AI) er en ikke-allergisk, ikke IgE-formidlet hypersensitivitetsreaksjon. Tilstanden manifesterer seg i de fleste tilfeller som terapirefraktær, steroidavhengig astma og residivirende polypøs pansinusitt. Prevalensen er ca. 0,3 % i den vestlige verden. Salicylsyre forekommer i tilleg i forskjellige typer mat, sulfid (råvin), smaks- og fargestoffer. Patofysiologisk ser man en dysregulasjon av arachidonsyremetabolismen. Flere studier har vist at man kan diagnostisere og samtidig behandler pasienter med AI -ved provosering med aspirin (desaktivering). Langtidsbehandling med aspirin fører til et mindre antall av bihule-revisjonsoperasjoner og derfor med færre risiko av orbita-, dura-, eller luktesans skade. I tillegg redusere terapi antallet av astma anfall/ekaserbasjoner med færre bruk av antiobstruktive medikamenter. Målet av studier er å bestemme hyppighet av AI hos pasienter med residiv nesepolypper og behandler pasienter med AI i Østfold.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/123 Prosjektstart: 01.02.2010 Prosjektslutt: 30.06.2012

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Edgar Bachor
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
25.03.2010 REK sør-øst
18.08.2011 REK sør-øst