Forskningsprosjekt


Egenomsorg og pasientundervisning ved Diabetes 2 i Etopia

Vitenskapelig tittel:

Diabetes Self-management Education (DSME) - Effect on Behavioural, Clinical and Psychosocial Outcomes among Adult People with Type 2 Diabetes in EthiopiaProsjektbeskrivelse:
Type 2 diabetes øker foruroligende i omfang i Afrika av mange grunner. I vestlige land er det utviklet et undervisningsopplegg for egenomsorg (Diabetic self-management education, DSME) som ikke er tatt i bruk i land under utvikling og som heller ikke forstås godt. Det er heller ikke gjort forsøk på å gjøre DSME kontekstsensitiv under andre forhold. Dette prosjektet vil derfor undersøke om DSME kan ha effekt på atferdsmessige, kliniske og psykososiale endepunkter. Det er planlagt rekruttert 176 voksne pasienter fra universitetssykehuset i Jimma, Etiopia. Deltakere blir på gruppenivå (landsbyer) randomisert til en intervensjonsgruppe (som får tilbud om DSME) og en kontrollgruppe. I tillegg til testingen av undervisningsopplegget, ved hjelp av enkeltintervjuer og fokusgrupper, innhentes journalopplysninger og det skal tas blodprøver. Arbeidet skal gjennomføres som et doktorgradsprosjekt av sykepleier Fikadu Balcha Hailu under veiledning av Universitetet i Oslo.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/1350 Prosjektstart: 01.01.2015 Prosjektslutt: 01.05.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anne Moen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
University of Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

This research is carried out in the SACCADE project, funded under the NORHED program in NORAD.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: nursing, public helath, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
27.08.2015 REK sør-øst
11.02.2016 REK sør-øst