Forskningsprosjekt


In vitro cytokin aktivering av mesenkymale stam celler og effekt på immun celler

Vitenskapelig tittel:

Mesenchymal Stem Cells immunostimulatory properties and their role in initiation and development of lupus nephritisProsjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å undersøke om immunaktivering av blodceller hos pasienter med systemisk lupus erytematodes (SLE) med og uten nyrebetennelse og friske blodgivere er forskjellig. Det forventes en sterk immunaktivering hos pasienter med SLE og nyrebetennelse fordi tertiære lymfoide strukturer (TLS) hos pasienter med SLE og nyrebetennelse opprettholder aktivering av immunceller og forverrer betennelsesprosessen i nyrene. Det planlegges i prosjektet å samle inn blod fra 10 pasienter med SLE, både med og uten nyrebetennelse, samt blod fra et tilsvarende antall friske blodgivere. For å finne SLE pasienter med og uten nyrebetennelse må man inkludere pasienter hvor det er tatt nyrebiopsi for å være sikker på om betennelse fins i nyrene. Studien er prospektiv. Det informeres om at biologisk materiale også skal inngå i en generell forskningsbiobank.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/1315 Prosjektstart: 01.06.2015 Prosjektslutt: 01.04.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Kristin Fenton
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Universitetet i Tromsø, Helse og rehabilitering, Helse Nord og NFRForskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisinsk biologi, Nivå: PhD
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt sluttmelding
Behandlet i REK
DatoREK
27.08.2015 REK sør-øst
14.01.2016 REK sør-øst
14.01.2016 REK sør-øst
27.10.2016 REK sør-øst