Forskningsprosjekt


Trombocyttkonsentrasjon hos friske blodplategivere

Vitenskapelig tittel:

Trombocyttkonsentrasjon hos friske blodplategivereProsjektbeskrivelse:
Ved blodplategiving koples blodgiverne til en maskin. For å få best mulig utbytte, må giverens blodplatekonsentrasjon legges inn i maskinen. Til dette formål bruker man i rutinen historisk verdi, fordi det tar 15-20 minutter å måle aktuell verdi nøyaktig. Dette har man antatt var tilfredsstillende, men dette er ikke godt dokumentert. Primærmålet med denne studien (kvalitetsstudie) er å finne ut om bruk av historiske data gir intenderte resultater - dvs. utbytte av blodplatetappingen. For å finne ut av dette skal data fra 800 blodplategivere som har gitt blod i inntil 10 år undersøkes. Ved å registerere alder, kjønn. blodtype og opplysninger om jernstatus (hemoglobinkonsentrasjon og jernlagre) kan man i tillegg undersøke om det er variasjon knyttet til alder og kjønn, blodtype og til blodplategiverens jernstatus.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/562 Prosjektstart: 29.03.2015 Prosjektslutt: 08.06.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Tor Hervig
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er ingen kostnader knyttet til prosjektet - prosjektleder arbeider uten lønn for dette og alle prøver er utført rutinemessig i forbindelse med blodplategivinger.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Bioingeniørutdanningen, Nivå: Bachelor
Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet er gjennomført som planlagt
Behandlet i REK
DatoREK
23.04.2015 REK vest
10.01.2018 REK vest