Forskningsprosjekt


SAMINOR 2 klinisk del

Vitenskapelig tittel:

SAMINOR 2 klinisk del Kohorte beskrivelseProsjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å publisere en grunnlagsartikkel av gjennomføringen av SAMINOR 2 klinisk del. Artikkelen skal beskrive formålet med gjennomføringen av klinisk del, nye og utvidede mål med studien, studie design, gjennomføringen av datainnsamlingen og deltakelsesprosent. Men i tillegg ønsker vi også å publisere resultater av kliniske mål og blodprøver. Dette er bakgrunnen for søknaden til REK nord. A. Gjennomsnitt og prosentandeler av de ulike kliniske mål; Blodtrykk, puls, kroppsmasseindex, vekt og puls B. Gjennomsnitt og prosentandeler av alle blodprøver som er analysert; Blodprøvene er beskrevet under metodedelen i protokollen. I artikkelen vil resultatene vil bli presentert stratifisert på samisk versus ikke-samiske
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/609 Prosjektstart: 26.04.2015 Prosjektslutt: 30.12.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ann Ragnhild Broderstad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Senter for samisk helseforskningForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale

Sluttmelding/publikasjon: SAMINOR 2 klinisk del
Materiale fra biobank:
SAMINOR
SAMINOR
Behandlet i REK
DatoREK
23.04.2015 REK nord
24.11.2016 REK nord
12.10.2017 REK nord