Forskningsprosjekt


Vitamin D status hos nord norske hepatitt C pasienter

Vitenskapelig tittel:

Vitamin D status hos nord norske hepatitt C pasienter. 5 års medisiner studenoppgaveProsjektbeskrivelse:
I dette prosjektet er formålet om å teste ut en hypotese om at pasienter med hepatitt C, som bor i Nord-Norge, har underliggende vitamin D deficitt (altså har lave vitamin D verdier). Studien er retrospektiv, det benyttes blodprøvesvar som er tatt i behandlingsmessig øyemed og registrert i pasientens elektroniske journal. Blodet er IKKE lagret noen plass, kun blodprøvesvar benyttes, som er tilgjengelig i DIPS. Studenten vil gjennomgå pasientjournaler (kun blodprøver for et aktuelt tidspunkt) og notere alle vitamin D verdier, samt enkelte andre bldopørver (leververdier, virus genotype av hep C). Prøvesvar vil i anonymt form punches inn i SPSS fil og analyseres deskriptivt.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/608 Prosjektstart: 22.03.2015 Prosjektslutt: 15.06.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Elena Kamycheva
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

ingenForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: 5 års medisinerstudiet, Nivå: 5 års oppgave
Behandlet i REK
DatoREK
23.04.2015 REK nord