Forskningsprosjekt


En studie av EGF816 i kombinasjon med INC280 hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft og mutasjon i EGFR

Vitenskapelig tittel:

A phase Ib/II, multicenter, open-label study og EGF816 in combination with INC280 in adult patients with EGFR mutated non-small cell lung cancerProsjektbeskrivelse:
Lungekreft er vanligste dødsårsak ved kreft. Ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) utgjør over 85% av lungekrefttilfellene, og prognosen er dårlig. Kreft utvikles som følge av mutasjoner (endringer) i cellenes arvemateriale (DNA). De senere år er det identifisert spesifikke mutasjoner som spiller en rolle i utvikling av lungekreft. Dette gjør det mulig å tilby målrettet, mer effektiv behandling enn standard kjemoterapi. Denne studien kombinerer to nye legemidler som virker spesifikt på to ulike signalveier som kan føre til utvikling av kreft hvis de ikke kontrolleres som de skal. EGF816 er en tredje generasjons EGFR-hemmer som antas å virke bedre enn EGFR-hemmere tilgjengelige i dag. INC280 virker ved å regulere mengden c-MET-protein. For dette finnes ingen godkjent behandling. Hovedformålet er derfor å studere effekt av EGF816 og INC280 i kombinasjon basert på standardiserte objektive kriterier (endringer i tumorstørrelse). Studien vil også samle informasjon om sikkerhet og toleranse.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/965 EudraCT-nummer: 2014-000726-37 Prosjektstart: 01.09.2015 Prosjektslutt: 26.11.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Vilde D Haakensen
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Novartis er sponsor for studien. Økonomiske avtaler ihht standard avtaletemplat forhandles parallelt med søknad til REK og kan ettersendes dersom ønskelig når den er klar.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
11.06.2015 REK sør-øst
18.08.2016 REK sør-øst
16.02.2017 REK sør-øst
26.10.2017 REK sør-øst
17.01.2019 REK sør-øst