Forskningsprosjekt


En retrospektiv registerstudie av pasienter som er behandlet med Abirateronacetat (Zytiga®) for metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft før cellegiftbehandling i Sverige, Norge og Danmark

Vitenskapelig tittel:

A retrospective study on subjects with metastatic castration-resistant prostate cancer prescribed abiraterone acetate prior chemotherapy in Sweden, Norway and DenmarkProsjektbeskrivelse:
Formålet med denne studien er å undersøke varighet av behandlingen med Abirateronacetat uten forutgående kjemoterapi hos pasienter med metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft, samt årsaker til eventuell avbrutt behandling. Man ønsker også å studere sykdomsutbredelsen på behandlingstidspunktet og hvilke andre medikamenter pasientene brukte samtidig med Abirateronacetat. Kostnader og ressursbruk vil bli registrert. Opplysningene skal gi et bilde av hvordan behandlingen med Abirateronacetat fungerer. Dette er en nordisk multisenterstudie, der ett deltagende senter i Norge, to i Sverige og to i Danmark skal inngå. Det planlegges å innhente opplysninger fra totalt 450 pasienter, opptil 200 pasienter fra Norge, 200 fra Danmark og 50 fra Sverige. Det planlegges en retrospektiv gjennomgang av aktuelle pasienters journaler. Opplysninger som skal inngå er alder, dato for initial prostatakreftdiagnose, dato for spredning, informasjon rundt behandlingen med Abirateronacetat som varighet, årsaker til avslutning av denne behandlingen, Gleasonscore ved initial prostatakreftdiagnose , prostata spesifikt antigen (PSA) ved initial prostatakreftdiagnose, sykehistorie relevant til behandlingen av prostatakreft, type progresjon av sykdom (PSA, radiologisk eller klinisk/symptomatisk), dato for hver type observert progresjon, eventuelt andre medisiner tatt under behandlingen med Abirateronacetat, ressursutnyttelse og kostander påløpt under behandlingen, overlevelsesstatus eller dato for død, dødsårsak, dato for siste kontakt eller "lost to follow up" (for de pasienter sykehuset har mistet kontakten med). Det skal innhentes samtykke fra de pasienter som fortsatt er i live, og søkes om fritak fra å innhente samtykke fra de pasienter som er avdøde. Opplysninger skal utføres til India.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/661 Prosjektstart: 01.05.2015 Prosjektslutt: 31.03.2016

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Daniel Heinrich
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Janssen-Cilag ABForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
07.05.2015 REK sør-øst